Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Seramik ve Cam Bölümü