Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Seramik ve Cam Bölümü

Seramik ve Cam Bölümü

Seramik ve Cam Bölümü, 4 yıllık eğitim süresince Artistik ve Endüstriyel Seramik, Artistik ve Endüstriyel Cam Tasarımı ve Sanat Dallarında teorik ve uygulamalı atölye derslerinden oluşan bir programla mezunlar vermektedir. Bu eğitim süresince gerçekleştirdikleri staj çalışmaları ile seramik ve cam sanayisini daha yakından tanıma olanağına da kavuşmaktadırlar. Mezunlarımızın seramik ve cam fabrikalarında iş bulma olanaklarının yanı sıra, açacakları özel atölyelerinde ya da lisansüstü eğitimlerini sürdürerek üniversitelerin ilgili birimlerinde akademik personel olarak çalışabilme şansına da sahiptirler. Bölümümüz ayrıca seramik ve cam sanayi faaliyetleri ve sanat etkinliklerinde de faaliyet göstermektedir. Öğrencilerimizle her yıl düzenli olarak sergilere, çalıştaylara ve fuarlara katılıyoruz.


Misyon ve Vizyon

Seramik ve Cam alanında, lisans ve yüksek lisans düzeyinde teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretim vermek; bilim, sanat, teknik, teknoloji ve tasarım entegrasyonu ile kazandırılan bilgiyi, bölümün ilgili olduğu çeşitli alanlar ve düzeylerde değerlendirebilecek, seramik ve cam sanatçıları ve tasarımcıları yetiştirmektir. Evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunacak; çağdaş, özgür, profesyonel bilgi birikimine dayalı eğitim öğretim anlayışını destekleyen ulusal - uluslararası eğitim öğretim ve araştırma kurumları, sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmeyi; sanat, tasarım, endüstri ve eğitim alanında, kendi mesleklerinde yetkili ve bilgili bireyler yetiştirme vizyonu bulunmaktadır.