Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Seramik ve Cam Bölümü

Seramik ve Cam Bölümü

Seramik ve Cam Bölümü, 4 yıllık eğitim süresince Artistik ve Endüstriyel Seramik, Artistik ve Endüstriyel Cam Tasarımı ve Sanat Dallarında teorik ve uygulamalı atölye derslerinden oluşan bir programla mezunlar vermektedir. Bu eğitim süresince gerçekleştirdikleri staj çalışmaları ile seramik ve cam sanayisini daha yakından tanıma olanağına da kavuşmaktadırlar. Mezunlarımızın seramik ve cam fabrikalarında iş bulma olanaklarının yanı sıra, açacakları özel atölyelerinde ya da lisansüstü eğitimlerini sürdürerek üniversitelerin ilgili birimlerinde akademik personel olarak çalışabilme şansına da sahiptirler. Bölümümüz ayrıca seramik ve cam sanayi faaliyetleri ve sanat etkinliklerinde de faaliyet göstermektedir. Öğrencilerimizle her yıl düzenli olarak sergilere, çalıştaylara ve fuarlara katılıyoruz.

Ceramics and Glass Department graduates with a program consisting of theoretical and applied workshop courses in the Artistic and Industrial Ceramic and Artistic and Industrial Glass design during the 4-year education period. During this training, they also have the opportunity to get to know the ceramic and glass industry more closely, through their internships. In addition to the employment opportunities of our graduates in ceramic and glass factories, they also have the chance to work as academic staff in the relevant units of universities by continuing their graduate education in their private workshops.
Our department is also active in ceramic and glass industry activities and art events. We regularly attend exhibitions, workshops and fairs with our students every year.

Misyon ve Vizyon

Seramik ve Cam alanında, lisans ve yüksek lisans düzeyinde teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretim vermek; bilim, sanat, teknik, teknoloji ve tasarım entegrasyonu ile kazandırılan bilgiyi, bölümün ilgili olduğu çeşitli alanlar ve düzeylerde değerlendirebilecek, seramik ve cam sanatçıları ve tasarımcıları yetiştirmektir. Evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunacak; çağdaş, özgür, profesyonel bilgi birikimine dayalı eğitim öğretim anlayışını destekleyen ulusal - uluslararası eğitim öğretim ve araştırma kurumları, sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmeyi; sanat, tasarım, endüstri ve eğitim alanında, kendi mesleklerinde yetkili ve bilgili bireyler yetiştirme vizyonu bulunmaktadır.
MISSION AND VISION
To provide theoretical and applied education and training in the field of Ceramics and Glass at undergraduate and graduate levels; To train ceramic and glass artists and designers who can evaluate the knowledge gained through the integration of science, art, technique, technology and design in various fields and levels related to the department. Having universal thoughts and values, contributing to the culture of the country and the world through art; to carry out joint studies with national and international education and research institutions, the sector and non-governmental organizations that support a modern, free, professional knowledge-based education approach; It has a vision of raising competent and knowledgeable individuals in the fields of art, design, industry and education.

DUYURULAR Tüm Duyurular
  • Duyuru Bulunamadı!